Domanice 52, 08-113 Domanice
tel. +48 256312982
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJDZIENNIK USTAWELEKTRONICZNY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  

 
Ogłoszenia

INFORMACJA-weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


  więcej »
INFORMACJA-PRZYPOMNIENIE-termin płatności 2/2020;


  więcej »
Informacja dot. uruchomienia syren alarmowych 1 sierpnia 2020 r.


  więcej »
Informacja dot. braku numerów na budynkach mieszkalnych.


  więcej »
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020r.


  więcej »
Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Domanice.


  więcej »
Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2020 roku.


  więcej »
Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2020 roku.


  więcej »
Obwieszczenie - Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej


  więcej »
Wybory do Izb Rolniczych 28 lipca 2019 r.


  więcej »
Preambuła petycji


  więcej »
Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok I aktualizacja


  więcej »
Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok.


  więcej »
Bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.


  więcej »
Ogłoszenie o zwołaniu VI Sesji Rady Gminy Domanice.


  więcej »
Ogłoszenie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Domanice.


  więcej »
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta miny Domanice z dnia 2 stycznia 2019 r.


  więcej »
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Domanice z dnia 2 stycznia 2019 roku.


  więcej »
HARMONOGRAM ZEBRAŃ –WYBORY SOŁTYSÓW 2019 r.


  więcej »
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Domanice z dnia 27 grudnia 2018 roku, w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


  więcej »
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej


  więcej »
URZĄD GMINY DOMANICE W DNIU 24.12.2018r. (WIGILIA) BĘDZIE NIECZYNNY.


  więcej »
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na 2018 r. – aktualizacja II”


  więcej »
Ogłoszenie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Domanice.


  więcej »
Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2019 roku.


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy


  więcej »
Cena opłat za wodę, ścieki, abonament obowiązujący od dnia 10.08.2018r.


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXXVII Sesji Rady Gminy


  więcej »
Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2019 roku


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Domanice


  więcej »
Projekt Planu Gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024


  więcej »
Informacja Wójta Gminy Domanice – szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym - susza.


  więcej »
Informacja w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Domanice


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXXV Sesji Rady Gminy Domanice


  więcej »
Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2018 roku


  więcej »
OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2018 roku


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Domanice


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Domanice


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXXII Sesji Rady Gminy Domanice


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXXI Sesji Rady Gminy Domanice


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXX Sesji Rady Gminy Domanice


  więcej »
Nabór wniosków-Lokalna Grup Działania Ziemi Siedleckiej


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXIX Sesji Rady Gminy Domanice.


  więcej »
Spotkanie szkoleniowo- warsztatowe


  więcej »
OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2018 roku.


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Domanice.


  więcej »
Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół


  więcej »
Zaproszenie do udziału w konsultacjach.


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXVI Sesji Rady Gminy Domanice.


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXV Sesji Rady Gminy Domanice.


  więcej »
Rejestr zawartych w 2016 roku umów przez Urząd Gminy Domanice i Gminę Domanice


  więcej »
Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2017 roku


  więcej »
Stanowisko nr 4/2017 Rady Powiatu w Otwocku


  więcej »
Konkurs ,,Bezpiecznie Gospodarstwo Rolne"


  więcej »
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych -2017rok


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXIII Sesji Rady Gminy Domanice


  więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Domanice


  więcej »
KOMUNIKAT


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXII sesji Rady Gminy Domanice


  więcej »
Zaproszenie na obrady XXI sesji Rady Gminy Domanice


  więcej »
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.


  więcej »
Zawiadomienie ,,Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów"


  więcej »
Zaproszenie na XX Sesje Rady Gminy Domanice


  więcej »
OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2017 roku.


  więcej »
Zaproszenie na sesję


  więcej »
Zaproszenie na obrady XVII Sesji Rady Gminy Domanice


  więcej »
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Domanice


  więcej »
Zaproszenie na obrady sesji Rady Gminy Domanice


  więcej »
Informacja dotycząca przeprowadzenia inspekcji w związku z realizacją Projektu OZE na terenie Gminy Domanice.


  więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


  więcej »
Zaproszenie na obrady Sesji Rady Gminy Domanice - 24.02.2016r.


  więcej »
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.


  więcej »
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku.


  więcej »
Prezentacja instalacji odnawialnych źródeł energii.


  więcej »
Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2016 r.


  więcej »
Zarządzenie w sprawie wyboru oferty.


  więcej »
24 grudnia 2015r. dniem dodatkowo wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Domanice.


  więcej »
Projekt Aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Domanice na lata 2016-2020.


  więcej »
Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Domanice.


  więcej »
Ogłoszenie o nieodpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Domanice.


  więcej »
OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2016 roku.


  więcej »
Informacja KRUS - "zanim będzie za późno !"


  więcej »
INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2015 roku


  więcej »
Obwieszczenie - zawiadomienie - Budowa kanalizacji - I etap


  więcej »
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2015 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Domanicach- Kolonii


  więcej »
OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice w 2015 roku


  więcej »
Sprawozdanie CAF2014


  więcej »
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” dla części wsi Śmiary-Kolonia, Domanice, Zażelazna, Kopcie, Czachy, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc-Folwark gm. Domanice


  więcej »
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domanice


  więcej »
Rusza konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie.


  więcej »
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników 2013


  więcej »
List prezesa KRUS


  więcej »

 

« powrót   drukuj
Projekty unijne
Projekty unijne
Strona powstała w ramach projektu "Profesjonalny urząd - kompetentny urzędnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl


 
 
Projekt i realizacja: INF-MEDIA © 2024 Gmina Domanice All rights reserved.
Liczba wejść: 749515, dziś: 5