Domanice 52, 08-113 Domanice
tel. +48 256312982
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJDZIENNIK USTAWELEKTRONICZNY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  

 
Kontakt

 

Urząd Gminy Domanice – dane kontaktowe

Numer telefonu do Urzędu Gminy: 25 631 29 82
Konto bankowe: 96919800030100127020010008
(Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie O/Wiśniew)


 


Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu e-mail
Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice 25 631 29 82 j.zablocki@domanice.eu
Marcin Rombel Zastępca Wójta Gminy, Biuro Rady Gminy, Zamówienia Publiczne wew. 41 m.rombel@domanice.eu
Beata Rombel Skarbnik Gminy wew. 36 skarbnik@domanice.eu
Anita Potera Stanowisko ds. księgowości oświatowej, OSP wew. 34 a.potera@domanice.eu
Magdalena Jastrzębska Stanowisko ds. księgowości oświatowej, VAT wew. 34 m.jastrzebska@domanice.eu
Agnieszka Wysocka Stanowisko ds. księgowości oświatowej, VAT (zastępstwo) wew. 34 a.wysocka@domanice.eu
Małgorzata Michalak Stanowisko ds. księgowości budżetowej wew. 33 m.michalak@domanice.eu
Krystyna Pietrzak Stanowisko ds. księgowości budżetowej wew. 33 k.pietrzak@domanice.eu
 Elżbieta Stosio  Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych i księgowości podatkowej  wew. 37  e.stosio@domanice.eu
 Alina Rosa  Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych, prowadzenia kancelarii i kasy Urzędu  wew. 31  a.rosa@domanice.eu
 Halina Woźna  Stanowisko ds. gospodarki gruntami, komunalnej, wodno-kanalizacyjnej, ochrony środowiska, oświaty, zdrowia i rolnictwa  wew. 31  h.wozna@domanice.eu
 Danuta Szklarz  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej, dróg, mostów, inwestycji  wew. 39  d.szklarz@domanice.eu
 Ewelina Sulej  Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i gospodarki odpadami komunalnymi  wew. 38  e.sulej@domanice.eu


KLAUZULA INFORMACYJNA


Administratorem jest Wójt Gminy Domanice (adres: Domanice 52, 08-113 Domanice, tel. 256312982, e-mail: ugdomanice@wp.pl). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych , e-mail: inspektor@cbi24.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

 

« powrót   drukuj
Projekty unijne
Projekty unijne
Strona powstała w ramach projektu "Profesjonalny urząd - kompetentny urzędnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.efs.gov.pl


 
 
Projekt i realizacja: INF-MEDIA © 2024 Gmina Domanice All rights reserved.
Liczba wejść: 746207, dziś: 1